01 Tháng Ba 2021 ..:: TIN TỨC » Tin bệnh viện ::.. Đăng Nhập
 XEM CHI TIẾT
Sở Y tế TPHCM chính thức triển khai quy trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật”
(Cập nhật: 26/06/2020 08:15:55)

Sau gần 1 năm xây dựng và thử nghiệm phần mềm “Quản lý danh mục kỹ thuật”, Sở Y tế TPHCM đã chính thức ban hành quy trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật”.

Có thể nói thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật là một trong những hoạt động cung ứng dịch vụ công của ngành y tế đòi hỏi nhiều công đoạn nhất, với nhiều người tham gia nhất và mất nhiều thời gian nhất, việc chuyển đổi toàn bộ quy trình thẩm định và phê duyệt theo các bước thủ công sang các bước của quy trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật” là một nỗ lực và quyết tâm cao của cán bộ, công chức các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế.

Với phương thức mới, có thể nói sẽ rút ngắn rất nhiều công đoạn trước đây, tiết kiệm thời gian đi lại của các chuyên gia thuộc các bệnh viện hạng 1 tuyến cuối của thành phố, tiết kiệm giấy mực do phải photocopy ra nhiều bản để gửi đến các chuyên gia để thẩm định. Một ý nghĩa quan trọng khác của quy trình mới này chính là số hoá dữ liệu, từ đó xây dựng dữ liệu lớn về danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, là nền tảng quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát, kiểm tra sự tuân thủ các danh mục kỹ thuật được phê duyệt, đồng thời sẽ công khai, minh bạch cho người dân biết và cùng giám sát và kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm chuyên môn (thực hiện các kỹ thuật chưa được phê duyệt).

 

Quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong thẩm định và phê duyệt danh mục kỹ thuật của Sở Y tế TPHCM gồm có 6 bước:

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có nhu cầu đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật thì thực hiện theo trình tự các bước sau:

a)     Rà soát các điều kiện về năng lực của đơn vị (cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự), chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định.

b)     Chuyển toàn bộ dữ liệu hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật vào phần mềm Quản lý nhân sự tại địa chỉ https://qlns.medinet.org.vn, mục “Hồ sơ phê duyệt danh mục kỹ thuật”.

c)     Nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế TP.HCM tại địa chỉ https://dichvucong.medinet.org.vn.

d)     Nộp hồ sơ bản giấy theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Y tế (áp dụng ở giai đoạn hiện nay khi chưa sử dụng chữ ký số).

 Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ.

a)     Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ theo quy định tại Cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế TP.HCM:

-        Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì thông báo “Chấp nhận”. Nếu thành phần hồ sơ không đủ và không hợp lệ thì thông báo “Từ chối” để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bổ sung theo quy định.

-        Tiếp nhận hồ sơ bản giấy; hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh đóng phí, lệ phí theo quy định; thông báo “Tiếp nhận” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế TP.HCM để hoàn tất tiếp nhận hồ sơ; cấp phiếu tiếp nhận cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có mã biên nhận) và chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Y để thụ lý.

b)     Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo đơn vị nhập mã biên nhận vào phần mềm Quản lý nhân sự tại địa chỉ https://qlns.medinet.org.vn, mục “Hồ sơ phê duyệt danh mục kỹ thuật” để chuyển dữ liệu đồng bộ sang phần mềm Quản lý danh mục kỹ thuật.

Bước 3. Thụ lý hồ sơ.

a)     Phòng Nghiệp vụ Y kiểm tra trên phần mềm các nội dung khai báo về thông tin hành chính, phân loại danh mục kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh (nếu có)… của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b)     Nếu hồ sơ đạt, Phòng Nghiệp vụ Y đối chiếu danh mục kỹ thuật đề xuất phê duyệt với danh sách chuyên gia của Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế để chuyển hồ sơ trên phần mềm đến các bệnh viện có liên quan hoặc chuyên gia (trong trường hợp các chuyên gia thuộc các bệnh viện không trực thuộc Sở Y tế) để thẩm định.

c)     Nếu thông tin cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa phù hợp với danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt, Phòng Nghiệp vụ Y yêu cầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bổ sung trên phần mềm trong vòng 02 ngày làm việc. Sau thời gian 02 ngày làm việc, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không bổ sung đầy đủ trên phần mềm, Sở Y tế có văn bản từ chối giải quyết hồ sơ.

Bước 4. Xử lý hồ sơ.

a)     Người phụ trách phần mềm của đơn vị chuyển hồ sơ đến chuyên gia của bệnh viện có tên trong danh sách Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế để thẩm định danh mục kỹ thuật trên phần mềm tại địa chỉ https://dmkt.medinet.org.vn.

b)     Chuyên gia đăng nhập vào tài khoản cá nhân để:

-        Thẩm định danh mục kỹ thuật của đơn vị đề xuất theo phân công của bệnh viện hoặc Sở Y tế, gửi kết quả nhận xét về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế qua phần mềm.

-        Xuất file kết quả (phiếu thẩm định), ký tên và gửi về Sở Y tế sau khi Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật đã thông qua tại buổi họp.

Bước 5. Họp Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế.

Phòng Nghiệp vụ Y chịu trách nhiệm đăng ký lịch họp Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo đúng thời gian quy định. Hội đồng sẽ họp bằng hình thức trực tuyến.

a)     Phòng Nghiệp vụ Y tổng hợp ý kiến nhận xét của các chuyên gia, trình Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế kết quả thẩm định. Xin ý kiến Hội đồng các kỹ thuật mà chuyên gia đánh giá chưa đạt hoặc các kỹ thuật loại I, loại đặc biệt cần triển khai thí điểm.

b)     Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế thảo luận, cho ý kiến: 1) thống nhất với chuyên gia các kỹ thuật được phép thực hiện; 2) các kỹ thuật cần triển khai thí điểm và 3) một số lưu ý khi thực hiện danh mục kỹ thuật; 4) các kỹ thuật cần thẩm định tại chỗ (nếu Hội đồng thấy cần thiết).

c)     Chủ tịch Hội đồng kết luận, thư ký Hội đồng thông qua biên bản họp.

Bước 6. Ban hành quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật.

a)     Phòng Nghiệp vụ Y dự thảo và trình Ban Giám đốc Sở Y tế quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b)     Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở trả kết quả cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

c)     Văn phòng Sở lưu trữ hồ sơ bản giấy và lưu dữ liệu số của hồ sơ đề nghị phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định.

 

Ngoài ra, quy trình còn quy định rõ thời gian tối đa thực hiện của mỗi bước nhằm đảm bảo tổng thời gian thẩm định và phê duyệt sẽ luôn đảm bảo đúng hoặc ngắn hơn thời gian được quy định của các loại hồ sơ dịch vụ công.

 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh (nơi có yêu cầu phê duyệt danh mục kỹ thuật), các bệnh viện hạng 1 của thành phố (có các chuyên gia tham gia thẩm định), các phòng ban chức năng thuộc Sở Y tế nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các bước thực hiện để quy trình phát huy hiệu quả tốt nhất, mang lại nhiều tiện ích cho cơ sở khám, chữa bệnh, cho chuyên gia tham gia thẩm định. Ở giai đoạn tiếp theo, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ bổ sung từ khoá cho các danh mục kỹ thuật để người dân dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Nguồn: SỞ Y TẾ TP.HCM


Tin - Bài khác
10 điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 01/7/2020
Cập nhật tiêu chí xuất viện cho người bệnh COVID-19
Khuyến cáo sử dụng chẩn đoán hình ảnh ngực trong chẩn đoán COVID-19
12 vấn đề và thách thức thường gặp khi triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử
10 cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng các dụng cụ và thiết bị y tế trong năm 2020
10 mối lo ngại hàng đầu về an toàn người bệnh trong năm 2019
Làm gì để kiểu hành nghề “vẽ bệnh” không còn “đất sống” ?
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 29/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 27/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 22/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 19/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 18/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 14/5/2020
Sở Y tế TPHCM chính thức ra mắt ứng dụng “Y tế trực tuyến”
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 11/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 08/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 06/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 04/5/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 30/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 29/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 28/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 27/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 24/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 22/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 21/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 20/4/2020
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 17/4/2020
Bệnh viện Trưng Vương khai báo dịch Covid-19 nhanh Online trên Smartphone
Khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời gian cách ly toàn xã hội 15 ngày
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 15/4/2020
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

Facebook

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE

Sơ đồ đường đi

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH


THÔNG TIN CẦN BIẾT


 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 53

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

15,807,696