266 Lý Thường Kiệt,Phường 14, Quận 10,TP.HCM

    Bệnh viện Trưng Vương mời chào giá sửa chữa máy cắt đốt Berchtold năm 2023

    22/09/2023, 7:00

    Nguồn: Bệnh viện Trưng Vương

    Chia sẻ